W roku 1717, na uroczystość koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej koronami papieża Klemensa XI przybyło ok. 200 tysięcy pielgrzymów, co na owe czasy było rzeczą niespotykaną. Uroczystość stała się ogólnonarodową manifestacją wiary. Na Jasnej Górze zgromadzili się przedstawiciele wszystkich warstw społecznych - począwszy od dostojników państwowych, a skończywszy na ubogich.

 

            Przygotowaniem do uczczenia 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu jest akcja „Żywa Korona Maryi”, która rozpocznie się 8 września 2016 r. „Dziś pragniemy ukoronować Maryję już nie złotymi koronami, ale naszym ewangelicznym życiem. Św. Ireneusz mówił: 'Chwałą Boga [jest] żyjący człowiek'. Aby tak się stało, potrzeba nam nawrócenia. Dlatego też chcemy złożyć Maryi nasze duchowe dary – to one najbardziej ukazują, czy Maryja króluje w naszym życiu. Pragniemy być 'Żywą Koroną Maryi' - informuje o. Tomasz Tlałka, paulin, jeden z organizatorów akcji - Pragniemy bardzo gorąco zachęcić do nowej koronacji Maryi przez ukoronowanie Jej naszymi staraniami o nawrócenie. Rozpoczniemy 8.09.2016, tak, aby przez cały rok zbierać duchowe dary dla Maryi, które przyczynią się do przemiany naszego życia”.

          O. Tomasz Tlałka, z ramienia Jasnej Góry współodpowiedzialny za inicjatywę wyjaśnia, że wydarzenie polega na podjęciu konkretnego  zobowiązania duchowego, np. spowiedzi po wielu latach, pojednania z kimś po długim konflikcie, porzucenie alkoholu, narkotyków, odmawiania codziennie różańca, czytania Pisma Świętego czy innej duchowej lektury. To zobowiązanie należy wpisać na odwrocie swojego lub rodzinnego papierowego zdjęcia i przysłać na Jasną Górę. Zdjęcia będą sukcesywnie umieszczane na specjalnej tablicy i prezentowane w Kaplicy Matki Bożej podczas Apelu Jasnogórskiego. Potem trafią do Sali Ojca Kordeckiego, tak by każdy mógł się na nich odnaleźć, gdy w pielgrzymce przybędzie na Jasną Górę. Do fotografii należy koniecznie dołączyć oświadczenie znajdujące się na stronie www.koronamaryi.pl lub pobrane na Jasnej Górze. Z kolei dzięki specjalnej aplikacji na smartfona, będzie tez można codziennie otrzymywać maryjną myśl. Tą drogą można również złożyć duchowy dar dla Maryi. Więcej informacji: www.koronamaryi.pl.

 

Obchody jubileuszu potrwają do 8 września 2017 r.

Title:  
Email:  
Name: