Tytuł:  
Email:  
Imię:  
 

 

Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ, MARYJO

300 lat koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej  (1717-2017)

 

Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

Spotkanie kustoszów Sanktuariów Polskich

 

 

Środa, 5 października 2016 roku

7.30 - Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu – przewodniczenie i homilia: o. dr Arnold Chrapkowski OSPPE, Generał Zakonu Paulinów

8.30 - Śniadanie w refektarzu klasztornym

 

SESJA I – KAPLICA RÓŻAŃCOWA (moderator: ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL)

9.30 - Otwarcie

- O. dr Marian Waligóra OSPPE – Przeor Jasnej Góry

- J. E. Ks. Bp dr hab. Henryk Ciereszko – Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Sanktuariów

10.00 - Królewska służba Maryi (Co znaczy, że Maryja jest Królową) – o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

10.30 - Historyczne tło koronacji Obrazu Jasnogórskiego – o. dr Grzegorz Prus OSPPE, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Rektor WSD Paulinów, Kraków

11.00 - Kawa

11.30 - Koronacja Obrazu Jasnogórskiego w świetle „Kazań koronacyjnych” – o. dr Piotr Polek OSPPE, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, WSD Paulinów, Kraków

12.00 - Teologia liturgicznego obrzędu koronacji wizerunków Najświętszej Maryi Panny – ks. dr hab. Paweł Maciaszek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, WSD Częstochowa

12.30 - Pytania do prelegentów i dyskusja

13.00 - Obiad refektarzu klasztornym

SESJA II – KAPLICA RÓŻAŃCOWA (moderator: o. dr Mariusz Tabulski OSPPE)

15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.20 - Jasnogórska ikona znakiem królewskiej obecności Maryi według Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II – ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydział Teologiczny w Tarnowie

15.50 - Regalia Matki Bożej – o. mgr lic. Stanisław Rudziński OSPPE, Jasna Góra

16.20 - Kawa

16.50 - Pastoralno-duchowe implikacje macierzyńskiego królowania Maryi – ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

17.20 - Promieniowanie Jasnej Góry – dyskusja panelowa – prowadzi: o. dr Michał Legan OSPPE, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

- Jasna Góra – o. mgr Wojciech Dec OSPPE

- Gidle – o. przeor Andrzej Konopka OP

- Leśniów – o. przeor dr Jerzy Kielech OSPPE

- Mstów – ks. proboszcz Paweł Gren CRL

18.30 - Kolacja w refektarzu klasztornym

20.20 - Różaniec w Kaplicy Cudownego Obrazu – prowadzą Ojcowie Paulini – Jasnogórska Rodzina Różańcowa

21.00 - Apel Jasnogórski – prowadzi ks. dr Teofil Siudy, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

 

 

Czwartek, 6 października 2016 roku

7.30 - Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu – przewodniczenie i homilia: Ks. Bp dr hab. Henryk Ciereszko

8.30 - Śniadanie w refektarzu klasztornym

9.15 - Zwiedzanie wystawy na Jasnej Górze poświęconej 300-leciu koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – o. Stanisław Rudziński OSPPE

10.15 - Zebranie Plenarne Polskiego Towarzystwa Mariologicznego (I termin) 

10.30 - Zebranie Plenarne Polskiego Towarzystwa Mariologicznego (II termin)

12.30 - Obiad i zakończenie