Tytuł:  
Email:  
Imię:  
 

 

Czcigodni Ojcowie i Bracia!

 

            8 września 2016 roku, na Jasnej Górze rozpoczęliśmy obchody Jubileuszu 300-lecia koronacji wizerunku Królowej Polski. Obraz Matki Bożej został przyozdobiony złotymi koronami Kapituły Watykańskiej z woli papieża Klemensa XI. Koronacji dokonał Biskup chełmski, Krzysztof Szembek. Była to pierwsza, i jakże brzemienna w skutkach, ceremonia poza Rzymem. Uroczystość, która zjednoczyła w dziękczynieniu wobec Królowej Korony Polskiej - Króla, Sejm i Senat Rzeczpospolitej, wszystkie stany i duchowieństwo, była ogólnonarodową manifestacją wiary. Sam obrzęd koronacji został przyjęty jako wieczyste przymierze z Bogurodzicą Maryją, Matką Narodu Polskiego. Było to również dopełnienie Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza z 1 kwietnia 1656 r. Królewskość Pani Jasnogórskiej i jej duchowe panowanie w Ojczyźnie - stały się przez wieki żywym motywem szukania nadziei, kształtowania tożsamości Narodu, ocalenia skarbu wiary Polaków oraz jedności z Kościołem powszechnym.

 

Łaska Jasnej Góry i opieka Bogarodzicy nad Ojcami i Braćmi,  pozwoliła przetrwać i odrodzić się paulińskiemu Zakonowi po latach wojen tureckich, kryzysów, kasat czy niewoli. Opatrzność Boża sprawiła, że nasi współbracia byli razem z Matką Zbawiciela, orędownikami i uczestnikami przełomowych momentów dla Kościoła, Europy i Polski. Św. Jan Paweł II mówił nam: ,,.. jakkolwiek (Ojcowie i Bracia) znajdujecie się i poza Jasną Górą, w Polsce i poza Polską, to wydaje się, że posługa jasnogórska najpełniej wyraża charyzmat waszego zakonu w Kościele na ziemi polskiej, a pośrednio i w Kościele powszechnym. To wielkie powołanie, wyjątkowe powołanie - powołanie paulińskie, a w szczególności powołanie jasnogórskie"

 

Drodzy Współbracia !

 

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej - 26 sierpnia 2017r. - pragniemy uczynić momentem centralnym naszego dziękczynienia za 300 lat korowania Maryi. Przygotowane w tym celu kalendarium obchodów jubileuszu, pozwoli nam godnie uczcić Królewską godność Maryi. W zbliżającym się Roku Jubileuszu koronacji Jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej pragniemy odczytać na nowo nasze paulińskie i maryjne dziedzictwo, pogłębić jego świadomość i przekazać je następnemu pokoleniu. Świętowanie 300-lecia koronacji Obrazu Jasnogórskiego jest czasem sposobnym dla nas Paulinów, abyśmy na różnych  miejscach posługi w Polsce i poza jej garncami, dawali wyraz jasnogórskiej i królewskiej misji, jaką zostaliśmy obdarowani przez Boga za wstawiennictwem Matki Bożej. Proszę, aby w naszych kościołach, a zwłaszcza sanktuariach podjęto to wezwanie do dziękczynienia. Proszę, aby poszczególne prowincje i wspólnoty przygotowały również własne inicjatywy duszpasterskie, dostosowane do uwarunkowań kulturowych Kościołów lokalnych. Niech nie zabraknie nam gorliwości w posztukowaniu nowych sposobów pastoralnych, włączenia, świeckich czy społeczności lokalnych w apostolat maryjny. Nadmienię przy okazji, że na wzór szlaku cysterskiego, pragniemy w Polsce połączyć węzłem pielgrzymkowo-turystycznym szlak kościołów paulińskich.

 

Chcę jednak podkreślić, że nie chodzi tylko o historyczne wspominanie i kolejne uroczyste obchody. Tę okrągłą rocznicę koronacji Obrazu Jasnogórskiego możemy wykorzystać jako okazję do pogłębienia naszej paulińskiej tożsamości, szczególnie w aspekcie maryjnym. Jasna Góra, Cudowny Wizerunek naszej Matki i Królowej – symbolizują rys maryjny paulińskiego charyzmatu. To przecież w Kaplicy Jasnogórskiej, tak wielu z nas odczytywało łaskę powołania; tu pielgrzymowaliśmy, tu składaliśmy śluby zakonne, otrzymywaliśmy świecenia kapłańskie, świętowaliśmy osobiste jubileusze. Oblicze i Serce naszej Królowej wspierało nas w chwilach trudów życia i przeciwności. Naszą Panią prosiliśmy o pomoc w tak wielu błaganiach. Godzina Apelu jest swoistą godziną łaski jedności, wspólnej modlitwy i rachunku sumienia dla kolejnych pokoleń milionów jasnogórskich pielgrzymów...

Drodzy Współbracia!

 

 Nade wszystko jednak wykorzystajmy czas jubileuszowy na osobiste pogłębienie ducha maryjnego. Niech nas zainspiruje pokorne wyznanie naszego Konfratra i Protektora Zakonu, Sługi Bożego Prymasa Stefana Wyszyńskiego: Wszystko postawiłem na Maryję - i to Jasnogórską!

Jednocząc się z Wami w tych myślach i w trosce o chwalę Maryi – Królowej, "danej nam jako pomoc i obronę", modlę się o błogosławione owoce jubileuszowego Roku 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze.

 

Z wyrazem modlitewnej pamięci

 

o. Arnold Chrapkowski

Generał Zakonu Paulinów