Penitencjaria APOSTOLSKA

 

Ojcze Święty,

 

       Marian Waligóra z Zakonu świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, Przeor przesławnego Częstochowskiego Sanktuarium, poświęconego Przenajświętszej Trójcy na cześć Naszej Pani z Jasnej Góry (czyli Jasnogórskiej), z największą pobożnością ducha powiadamia Jego świątobliwość, że cały naród Polski przygotowuje się, aby godnie obchodzić dzień trzechsetnej rocznicy, kiedy to – gdy rządził Papież Klemens XI – autorytetem Prześwietnej Kapituły Watykańskiej, złotymi koronami został uwieńczony na Jasnej Górze cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Patronki i Królowej Polski. Wcześniej jednak, aby to zbliżające się wydarzenie było godnie uczczone, zostanie szeroko przeprowadzona odpowiednia katecheza i zastosowane będą liczne środki uświęcenia, przede wszystkim Najświętsza Eucharystia i [sakrament] pokuty, stąd można się spodziewać owoców, ukształtowanych normą Ewangelii, życia prowadzonego nadal Wiarą, Nadzieją i Miłością. Z tego powodu w Częstochowie, stolicy Korony Polskiej, będą niebawem usilnie propagowane szczególne nabożeństwa liturgiczne, nabożne pielgrzymki i inne pobożne przedsięwzięcia religijne w tejże świątyni Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, podniesionej 23 listopada 1906 roku przez Papieża św. Piusa X do godności bazyliki. Aby zaś wierni zaczerpnęli z tych maryjnych celebracji obfitsze owoce duchowe, tenże petent uprasza Waszą świątobliwość o [udzielenie] odpustu zupełnego, który można byłoby uzyskać, na podobieństwo jubileuszu, od 8 grudnia 2016 roku aż do 8 grudnia 2017 roku. A Bóg itd.

 

21 listopada 2016 roku

 

 

       Penitencjaria APOSTOLSKA, z polecenia Ojca świętego Franciszka, chętnie ustanawia jubileuszowy Rok Maryjny wraz z dołączonym odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa zgodnie z intencją Najwyższego Pasterza), który mogą uzyskać wierni prawdziwie skruszeni i wiedzeni miłością, który [to odpust] mogliby także aplikować jako pomoc duszom wiernych przebywających w czyśćcu, jeśli bazylikę Sanktuarium Czarnej Madonny z Jasnej Góry nawiedziliby w formie pielgrzymki i przed ukoronowanym obrazem uczestniczyli w świętych obrzędach, względnie tylko przez odpowiedni czas, za wierność Polski powołaniu chrześcijańskiemu, o uproszenie powołań kapłańskich i zakonnych i za obronę instytucji ludzkiej rodziny pokorne prośby zanieśli Bogu przez Maryję, kończąc [wszystko] Modlitwą Pańską, Symbolem Wiary i wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Patronki i Królowej Polski.

        Starzy, chorzy i wszyscy, którzy ze słusznej przyczyny nie mogą wyjść z domu, gdy pragnieniem ducha połączą się z tymi, którzy pobożnie nawiedzają Sanktuarium, tak samo będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem jednak, że – mając w pogardzie jakikolwiek grzech i wzbudziwszy intencję wypełnienia (gdy to będzie jak najszybciej możliwe) trzech zwykłych warunków – przed jakimkolwiek małym wizerunkiem Niebieskiej Patronki odmówią pobożnie modlitwy, o których mowa wyżej, ofiarując miłosiernemu Bogu przez Maryję swoje cierpienia i niedogodności własnego życia.

        Aby zaś dostęp do uzyskania Bożego przebaczenia przez klucze Kościoła łatwiej został osiągnięty ze względu na miłość pasterską, ta Penitencjaria usilnie prosi, aby Przeor Sanktuarium wraz ze współbraćmi Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika wielkodusznie poświęcał się sprawowaniu [sakramentu] pokuty i często udzielał Komunii świętej chorym.

        Niniejszy [dokument] będzie ważny przez cały jubileuszowy Rok Maryjny. Bez względu na jakiekolwiek przepisy przeciwne.

 

Mauro kard. Piacenza                                                                                                                             Krzysztof Nykiel

Penitencjarz Większy                                                                                                                                               Regens

Title:  
Email:  
Name: